Regulamin strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

   1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: adzikpisze.pl (zwanej dalej „Stroną”).

   2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Adriana Jama-Lipa (zwana dalej „Usługodawcą”).

   3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: ada@adziklipa.pl

   4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 14.02.2023r.

   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

   1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: bloga autorskiego w tematyce lifestylowej i podróżniczej.

   2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi bezpłatne:

   1) subskrypcja newslettera;

   2) publikacji komentarzy;

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

   1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony potrzebujesz:

   1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,

   2) przeglądarkę internetową,  

   3) adres poczty e-mail, w celu zapisania się na newsletter.

   2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.  

Art. 4 [Newsletter]

   1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę newslettera raz na miesiąc. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.

   2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili, korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 5 [Komentarze]

   1. Na Stronie możesz publikować komentarze.

   2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 6 [Ochrona danych osobowych]

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: adzikpisze.pl/polityka-prywatności